GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR

Silentas tjänster inom GDPR

Vi på Silenta är experter på GDPR, dataskyddsförordningen. Genom enkla, okomplicerade, processer, och genom en professionell hjälp bygger vi er säkerhet så att GDPR förordningen följs.

Silenta kan även ge råd och rekommendationer att hitta länkar och integrerar företagets regelverk där det behövs för både GDPR och informationssäkerhet.

Vill du komma i kontakt med oss för att får mer information kan du boka ett möte genom att klicka på knappen ”Boka möte”. Då kommer du till en tidsbokning där du själv väljer en ledig tid. Alternativt kan du kontakta oss via formuläret ”Hör av dig” eller ringa oss på det telefonnummer som du hittar längs ner på denna sida.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll i ett företag kan se lite olika ut men huvudarbetsuppgifterna är att vara rådgivande samt övervaka och granska för att se till att företaget följer gällande lagar och regler inom GDPR. Dataskyddsombudet är även företagets kontakt för tillsynsmyndigheten.

Behöver er organisationen ett Dataskyddsombud men inte har möjligheten att ta hand om det själv? Ta kontakt med oss för att få reda på mer kring Dataskyddsombudets arbetsuppgifter och vad Silentas kan hjälpa er med.

Nuläges- och GAP-analys

Vill ni veta hur ni ligger till med ert GDPR-arbete?

Vi genomför intervjuer och går igenom den dokumentation som finns för att ser över hur nuläget av ert GDPR-arbete ser ut. Resultatet blir en rapport som ger en bra överblick av hur ert GDPR-arbete på företaget ser ut, vilka gap som finns och förslag på prioriterade åtgärder.

Konsekvensbedömning (DPIA, Data protection impact assessment)

DPIA, Data Protection Assessment – är ett begrepp inom EU för riskanalys/ konsekvensbedömning av personuppgiftsbehandlingar.

En konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt GDPR som ska genomföras när en behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Men för att kunna avgöra det, behövs en dokumenterad förhandsbedömning genomföras. Förhandsbedömningen ska beskriva den avsedda personuppgiftsbehandlingen och särskilda situationerna ska beaktas för att komma fram till om en DPIA behöver genomföras. I vissa sammanhang kallas denna förhandsbedömning Tröskelanalys.

Silenta kan hjälpa er att sätta upp arbetssätt för genomförande av tröskelanalys samt DPIA samt att vara rådgivande i genomförande av dessa.

Incidenthantering

Hantera incidenter och rapportera dem i tid är en viktig del inom GDPR för att skydda individens fri- och rättigheter. Behöver ni hjälp med att sätta upp denna process, få den granskad eller få råd kring detta så kontakta oss.

Biträdes- och datadelningsavtal

Silenta kan hjälpa er att granska eventuella biträdessituationer samt att upprätta och granska biträdesavtal och datadelningssavtal som innefattar ansvarsfördelning av hantering av personuppgifter.

Utbildning

Vi hjälper er med att utbilda användarna i er organisation, oavsett position, så att GDPR eller god informationssäkerhet kan upprätthållas.

Riskanalys

Vi hjälper er med att hitta de risker som finns i hanteringen av information, inklusive personuppgifter, hos företaget och ta fram en handlingsplan.

Boolebox

En säkerhetsplattform som säkerställer konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Läs mer >>

Hör av dig

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter? Läs vår integritetspolicy