Andra GDPR-tjänster

Kompletterande byggstenar

Andra viktiga kompletterande stenar föra att bygga organisationens GPDR är att ta fram processer och rutiner för kamerabevakning och förteckning över system och applikationer. Läs mer längre ned.

Register över kamerabevakning

För att myndigheter och aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse ska kunna använda kamerabevakning krävs tillstånd från Integritetsmyndigheten, IMY, och Kamerabevakningslagen (2018:1200) ska följas. För övriga verksamheter regleras kamerabevakning delvis via GDPR, den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vid bevakningen, och delvis kamerabevakningslagen.

För vanliga organisationer är det då viktigt att ha kontroll på vad dessa kameror samlar in för information, till koppling till personuppgiftsbehandlingens ändamål, område som bevakas, om något lagras och vilka säkerhetsåtgärder som ska tillämpas.

Silenta kan hjälpa er att:

  • Identifiera kameror
  • Upprätta register för kameror
  • Analysera lagligheten av användningen

Applikation- och systemförteckning

För kontroll över vilka system och applikationer som lagrar personuppgifter behöver en förteckning tas fram. Denna förteckning bör ange namn på system/applikation, systemägare, var driften finns, leverantör, vilka kategorier av personuppgifter som lagras, säkerhetsnivå, med mera.

Silenta kan hjälpa er att:

  • Identifiera applikationer och system som hanterar personuppgifter
  • Upprätta register för applikationer och system

Förvaltning och Efterlevnad

När implementeringen är klar och ibland innan man är klar börjar organisationen förvalta sina GDPR-processer och rutiner som tagits fram. Likaså kommer organisationen behöva kontrollera sin efterlevnad. Läs mer längre ner hur Silenta kan hjälpa er.

Förvaltning
I förvaltningsfasen arbetar verksamheten med de rutiner och processer som tagits fram under implementeringen. Här underhålls och uppdateras vid behov.

Silenta kan hjälpa er att:

  • Driva GDPR-arbetet i den dagliga verksamheten som Dataskyddsombud/ GDPR-samordnare

Efterlevnad
I efterlevnaden ingår att kontrollera att organisationen följer lagen, GDPR, och göra det med regelbundna intern och externa revisioner.
Det är också att föredra att organisationen har ett årshjul för GDPR-arbetet, underhåll och förbättringar, och att organisationen på något sätt mäter utvecklingen av sitt arbete och händelser i tex KPI:er.

Silenta kan hjälpa er att:

  • Upprätta process för intern revision
  • Genomföra revision för er organisation
  • Ta fram ett årshjul och mätbara KPI:er att arbeta efter

Våra byggstenar

Här beskrivs de delar av GDPR som Silenta kallar ”byggstenar”, krav som ska finnas, och hur Silenta kan hjälpa er med implementeringen av dem.

Våra GDPR-tjänster

Här hittar du en sammanfattning på Silentas GDPR-tjänster.

Frågor och svar

Här kan du läsa om vanliga frågor som Silenta får och svar på dem.

Hör av dig

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter? Läs vår integritetspolicy