Boolebox

Boolebox

Silenta Informationssäkerhet representerar Boolebox i Sverige

Boolebox är en innovativ säkerhetsplattform som säkerställer konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Boolebox säkerställer inte bara en hög säkerhet utan även en hög användavänlighet och erbjuder möjligheten att enkelt samarbeta både internt och externt.

Boolebox verkar internationellt med kontor i Milano och München och har sedan 2011 jobbat med informationssäkerhet inom olika branscher. Efter alla dessa års erfarenhet har företaget uppnått den högsta säkerheten globalt, detta också på grund av dess kryptering av militär kvalitet som kommer från erfarenheten från en av grundarna inom militär IT-säkerhet. Exempel på företag som valt Boolebox som sin säkerhetslösning är bland annat: Europeiska kommissionen, Sodexo, Qatar airways, Europeiska utrikestjänsten (European External Action Service).

Några av tjänsterna i Boolebox kan ses nedan. Man kan få Boolebox både som molntjänst eller On-prem.

Vill du komma i kontakt med oss för en demo av systemet eller veta mer om produkten kan du klicka på knappen ”Boka möte” och du kommer till en tidsbokning där du själv väljer öppna tider. Alternativt kan du kontakta oss via formuläret ”Hör av dig” eller ringa oss på det telefonnummer som du hittar längs ner på denna sida.

Boolebox Secure E-mail

Webbappen Secure E-Mail låter dig använda en krypterad e-posttjänst i din Boolebox. Här kan du skicka och ta emot säkra krypterade meddelanden och bilagor genom att använda Boolebox skyddsfunktioner. Krypteringen med valfri skyddsnivå tillämpas på texten i e-postmeddelandet och på eventuella bilagor.

Under Secure E-Mail ingår fyra huvuddrag:
Säker e-postdelning. Här kan du skicka e-postmeddelanden och bilagor samtidigt som du ställer in vilka begränsningar som helst, utan att någonsin tappa kontrollen över dina filer.

Dela mallar. Ta del av de förinställda mallarna som Boolebox har när du ska tillämpa skyddsnivå på de utgående krypterade e-postmeddelandet.

Personlig nyckel. För att förhindra otillåten åtkomst kan du ställa in personliga krypteringsnycklar på den krypterade e-posten.

Mobilapp. Du kan också skicka säkra e-postmeddelanden via din mobiltelefon med hjälp av mobilapparna i Android och iOS.

Mailprogram. Secure E-mail kan även kopplas till Outlook och Gmail

Produktblad: Secure E-mail, Email Encryptor for Gmail, Email Encryptor for Outlook

Boolebox Secure File Manager

Boolebox Secure File Manager
Webbappen Secure File Manager låter dig komma åt en säker miljö för att ladda upp, organisera, redigera och dela filer och mappar. Denna tjänst gör det även enkelt att samarbeta med andra användare genom att redigera med Microsoft 365 och använda klassificeringar, uppgifter och kommentarer.

Under Secure File Manager ingår fyra huvuddrag:
Skydd och organisation. Filerna som finns i Secure File Manager krypteras automatiskt och organiseras i logiska grupper så som ”mina filer”, ”delade filer”, ”favoriter” med mera

Samarbetsverktyg. Secure File Manager hjälper dig med mer än att bara säkra fildelning med klienter. De hjälper dig även med redigering av filer online med Microsoft 365 där du till och med kan utbyta kommentarer, uppgifter och anteckningar med mottagarna av delningen.

Klassificering. Du kan klassificera filer och mappar och se alla sekretessbelagda projekt du inkluderats igenom att gå till den dedikerade sektionen i Secure File Manager.

Aktivitetslogg. För den enklaste och säkraste fildelningen låter aktivitetsloggen dig i realtid övervaka aktiviteter som utförts på olika filer eller mappar, av vem och när. Här kan du även hantera åtkomstbehörighet för andra användare.
Produktblad: Secure File Manager

Boolebox Secure transfer

Med Boolebox Secure Transfer finner du det perfekta verktyget för en krypterad filöverföring, små som stora filer, direkt från din PC, säkert och snabbt. Genom att skapa en länk eller skicka ett e-postmeddelande kan du göra en säker filöverföring till de utvalda mottagarna, samt alltid hålla reda på deras verksamhet på filerna. Detta med hjälp av Boolebox native auditing.

Under Secure Transfer ingår fyra huvuddrag:

256-bitars kryptering.Alla filer du överför med hjälp av säkra filöverföringstjänster krypteras automatiskt med en 256-bitars krypteringsnyckel som garanterar en säker överföring online.

Utgångsinställning. För varje säker krypterad filöverföring kan du ställa in en deadline då filen inte längre ska kunna vara tillgänglig för mottagaren. Deadlinen kan ställas in upp till högst sju dagar.

Åtkomstläge. Använder du e-post för säker filöverföring kan du själv beställa hur mottagaren ska kunna komma åt filen.

Personlig nyckel. Här kan du ställa in personliga krypteringsnycklar på varje säker filöverföring, detta för att blocka otillåten åtkomst till alla som inte har nyckeln för att dekryptera den.
Produktblad: Secure Transfer

Boolebox Secure Password

Boolebox lösenordshanterare Secure Password låter dig ha ett säkert valv, där du kan spara åtkomstlösenord eller annan känslig information relaterad till viktiga dokument. I denna app finner du specifika mallar tillgängliga för alla olika behov samt att du med var och en av dem kan få komplexa lösenord.

Under Secure Password ingår fyra huvuddrag:

Mall. Du kan skapa en ny post med en av de förinställde mallarna som gjorts tillgängliga utav ditt företag där alla fält du behöver redan är inställda.

Automatiskt skydd & organisation. Filer och information som finns i denna lösenordssäkerhetsapp krypteras automatiskt och kan organiseras med hjälp av lämplig mall som är specifik för varje typ av fil eller data.

Säker lösenordsgenerator. För de olika tjänster vars referenser du vill skydda kan Secure Password-generatorn skapa ett slumpmässigt och komplext säkerhetslösenord och spara det för framtida användning.

Lösenordsapp för Iphone & Android. Secure Password erbjuder även app för iOS och Android där du kan komma åt och redigera posterna i ditt arkiv.

Produktblad: Secure Password

Utbildning

Vi hjälper er med att utbilda användarna i organisationen för att upprätthålla GDPR, oavsett position.

Riskanalys


Vi hjälper till att finna riskerna i informationshanteringen och ta fram en handlingsplan.

Boolebox

Vi hjälper till att finna riskerna i informationshanteringen och ta fram en handlingsplan.

LÄS MER >>

Boka en kostnadsfri konsultation

Välkomna att boka en kostnadsfri konsultation med oss!
30 minuter digitalt möte

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter? Läs vår integritetspolicy