Vårt mål

Din Informationssäkerhet

GDPR

Vi hjälper er genom hela processen för att era personuppgifter ska hållas trygga!

Säkerhet

Vi hjälper er med att skapa strukturer och en högre informationssäkerhet, även gentemot ISO 27001

Hyr ett Dataskyddsombud

Behöver organisationen ett Dataskyddsombud men inte har möjligheten att ta hand om det själv. Vi hjälper er!

Penetrationstest

Vi hjälper er att hitta sårbarheter i nätverk och webbapplikationer. Innan någon annan gör det.

OM SILENTA INFORMATIONSSÄKERHET

Vision

Det självklara valet för företag och organisationer som vill nå högre informationssäkerhet!

Affärside

Vi hjälper vanliga företag och organisationer med GDPR och informationssäkerhet. Vi gör detta så att det blir lättförståeligt för hela organisationen, oavsett position.

Det handlar om förtroende

Informationen inom organisationer är en värdefull tillgång som är viktig att hantera på ett korrekt och tryggt sätt. Oavsett om det handlar om personuppgifter eller affärskritisk information så är det viktigt att det finns etablerade rutiner.

Genom att aktivt jobba med GDPR och informationssäkerhet kan man få bättre kontroll och översikt över vilken information som finns och vilken teknisk och organisatorisk säkerhet som måste implementeras. Genom att arbeta förebyggande kan verksamheter undvika incidenter och upprätthålla kunders, leverantörers och anställdas förtroende.

Att aktivt arbeta med säkerheten runt personuppgifter och affärskritisk information är oftast mer kostnadseffektivt än att ignorera den viket även kan ha skadliga konsekvenser på sikt. Alla organisationer har känsliga uppgifter som inte bör komma i fel händer.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Exempel hur vi hjälpt våra kunder!

FLYTTBAR LAGRINGSMEDIA

Tillåta eller förbjuda? Utmaningar med att förbjuda? Kan vi förbjuda och följer organisationen då regelverket?

LÄNKEN MELLAN GDPR OCH INFOSÄKERHET

Många utmaningar inom GDPR är hur länken till organisationens informationssäkerhet fungerar. Vi kan hjälpa er med detta!

UTBILDNING

Vi hjälper er med att utbilda användarna i organisationen för att upprätthålla GDPR, oavsett position

RISKANALYSER

Vi hjälper till att finna riskerna i informationshanteringen och ta fram en handlingsplan

ÅRETS NYFÖRETAGARE I LUND 2018!

I April 2019 fick vi utmärkelsen Årets nyföretagare 2018 i Lunds kommun med motiveringen:

”Med stor pedagogik förflyttat sina kunder i gränslandet mellan teknik och juridik, för att skapa informationssäkerhet nu och på sikt.”

Vi är stolta över utnämningen och ser fram emot att hjälpa existerande och nya kunder i framtiden.