Vårt mål

Din Informationssäkerhet

Vi hjälper er genom hela processen för att era personuppgifter ska hållas trygga!

Vi hjälper er med att skapa strukturer och en högre informationssäkerhet, även gentemot ISO 27001

Hyr ett Dataskyddsombud

Behöver organisationen ett Dataskyddsombud men inte har möjligheten att ta hand om det själv. Vi hjälper er!

Penetrationstest

Vi hjälper er att hitta sårbarheter i nätverk och webbapplikationer. Innan någon annan gör det.

Exempel hur vi hjälpt våra kunder!

FLYTTBAR LAGRINGSMEDIA

Tillåta eller förbjuda? Utmaningar med att förbjuda? Kan vi förbjuda och följer organisationen då regelverket?

LÄNKEN MELLAN GDPR OCH INFOSÄKERHET

Många utmaningar inom GDPR är hur länken till organisationens informationssäkerhet fungerar. Vi kan hjälpa er med detta!

UTBILDNING

Vi hjälper er med att utbilda användarna i organisationen för att upprätthålla GDPR, oavsett position

RISKANALYSER

Vi hjälper till att finna riskerna i informationshanteringen och ta fram en handlingsplan