Ansvar

Ansvarsfördelning

Som personuppgiftsansvarig har organisationen ett ansvar att ta hand om de registrerades personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Om er organisation lämnar över personuppgifter till en annan organisation/ offentlig förvaltning/ myndighet så bör organisationen se över vad det är för en relation och vad anledningen är att ni lämnar personuppgifterna samt säkerställa överföring och relation.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att följa personuppgiftsansvarigs instruktioner om vilka och hur personuppgifterna ska behandlas.

Gemensamt personuppgiftsansvar är två eller flera fysiska eller juridiska personer, offentliga myndigheter, institutioner eller andra organ som behandlar personuppgifter tillsammans.

Tillsammans styr dessa personuppgiftsansvariga om ändamål och medel. De har gemensamma intressen av att behandlingen utförs och behandlar för gemensamma syften.

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som inte är den registrerade, personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller de personer som under personuppgiftsansvariges eller biträdets ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

Boka en kostnadsfri konsultation

Välkomna att boka en kostnadsfri konsultation med oss!
30 minuter digitalt möte

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter? Läs vår integritetspolicy