Våra GDPR-tjänster

Sammanfattning av Silentas tjänster inom GDPR

GAP- och nulägesanalys

 • Paket 1 – Övergripande analys
 • Paket 2 – Djupare analys

Registerförteckning

 • identifiera och kartlägga era personuppgiftsbehandlingar och dokumentera det som krävs för en registerförteckning
 • granska er registerförteckning
 • Säkerställer att er registerförteckning når rätt nivå enligt GDPR

Lagliga grunder

 • Fastställa den lagliga grunden till era personuppgiftsbehandlingar
 • Säkerställa dokumentation till samtycke och berättigat intresse
 • Genomföra analyser för laglig behandling vid berättigat intresse

Registrerades rättigheter

 • Identifiera registrerades rättigheter utifrån laglig grund
 • Upprätta processer, som till exempel för registerutdrag och återkallande av samtycke

Raderingspolicy

 • Upprätta en policy för lagring och gallring
 • Ta fram rutiner med instruktioner till respektive personuppgiftsbehandling
 • Identifiera och eventuellt implementera så systemstöd finns

Integritetspolicy

 • Upprätta integritetspolicy, extern, utifrån registerförteckningen
 • Upprätta integritetspolicy, intern, utifrån registerförteckningen
 • Ta fram en förteckning på vilken information till den registrerade som finns och var den visas

Konsekvensanalys

 • Upprätta process för konsekvensbedömningar av personuppgiftsbehandlingar
 • Ta fram föranalys till konsekvensbedömning
 • Genomföra analyser

Säkerhet – Inbyggt dataskydd

 • Identifiera de tekniska säkerhetsåtgärder som finns och används på organisationen
 • Identifiera de organisatoriska säkerhetsåtgärder som finns och används på organisationen
 • Kontrollera säkerheten av applikationer där personuppgiftsbehandlingar lagras och behandlas

Incidenthantering

 • Ta fram en styrgrupp för incidenthantering
 • Upprätta processen för att hantera incidenter och dokumentation
 • Upprätta incidentregister

Relationer, personuppgiftsbiträde

 • Ta fram en process för analys om relation och om avtal behöver tecknas
 • Identifiera redan tecknade biträde- och samarbetsavtal
 • Ta fram och teckna biträdesavtal och samarbetsavtal med leverantörer och samarbetspartners
 • Upprätta ett register över alla biträde- och samarbetsavtal

Överföring utanför EU/EES

 • Identifiera om överföringar görs utanför EU/EES
 • Säkerställa att dessa överföringar är lagliga

Utbildning

 • Genomföra grundläggande utbildning om GDPR för anställda
 • Genomföra utbildning av olika processer som implementeras

Dataskyddsombud/ GDPR-samordnare

 • Med rollen som Dataskyddsombud, GDPR-ansvarig/samordnare som driver ert GDPR-arbetet
 • Ta fram Rollbeskrivningar för de ansvaren inom GDPR
 • Bilda och eventuellt driva er GDPR-förvaltning

Principer

 • Ta fram sätt att verifiera om principernas uppfylls som organisationen kan använda i interna revisioner

Kamerabevakning

 • Identifiera kameror
  Upprätta register för kameror
 • Analysera lagligheten av användningen

Applikation- och systemförteckning

 • Identifiera applikationer och system som hanterar personuppgifter
 • Upprätta register för applikationer och system

Förvaltning

 • Driva GDPR-arbetet i den dagliga verksamheten som
 • Dataskyddsombud/ GDPR-samordnare

Efterlevnad

 • Upprätta process för intern revision
 • Genomföra revision för er organisation
 • Ta fram ett årshjul och mätbara KPI:er att arbeta efter


Tjänsterna kan utföras, om så önskas, på distans.

Vill du veta mer?
För mer information om våra tjänster inom GDPR kontakta Henrik!

Henrik Nermar

[email protected]

Boka en kostnadsfri konsultation

Välkomna att boka en kostnadsfri konsultation med oss!
30 minuter digitalt möte

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter? Läs vår integritetspolicy